קודקוד

מוצרים נוספים
 • אטלס

  קוטל חרקים המיועד להדברת מגוון מזיקים בגידולים שונים. התכשיר משתייך לקבוצת הפיריתרואידים הסינתטיים. אטלס פועל כרעל מגע וכרעל קיבה, פעילותו באה לידי ביטוי בפגיעה במערכת העצבים של המזיק. לתכשיר אין פעילות סיסטמית.
 • אינדיגו

  אינדגו הינו תכשיר מקבוצת החומצות הטטרנויות, הגורם לעיכוב סינטזת חומצות השומן באקריות. התכשיר קוטל את הביצים ואת כל דרגות הנימפה של אקריות הקורים (אקרית אירופית, וצהובה של הנשירים, אקרית אדומה מזרחית) ואקרית החלודה של ההדר. התכשיר פוגע גם ביכולתן של נקבות בוגרות להטיל ביצים, ובכך גורם לתמותתן. התכשיר אינו פוגע באקריות בוגרות ממין זכר. למניעת התבססות אקריות במטע ובפרדס יש לרסס את התכשיר רק בשלב של נגיעות נמוכה מאוד באקריות. ב נוסף, התכשיר אינדיגו מדביר את דרגות הנימפה של הציקדה הירוקה ובכך מונע
 • בוטרקס 550

  בוטרקס 550 הינו קוטל אקריות מקבוצת תרכובות הבדיל האורגני. התכשיר פועל כרעל מגע והינו בעל תחום פעולה רחב ומשך פעילות ארוך הנובע מהעדר רגישות לפירוק בשמש ועמידות בפני שטיפה. בוטרקס 550 בטוח לשימוש בגידולים חקלאיים שונים. התכשיר אינו רעיל לדבורים ובררני לאויבים טבעיים.
 • ביומקטין

  ביומקטין הינו תכשיר המיועד להדברת מגוון חרקים: מנהרנים, תריפסים, פסילת האגס ואקריות. ביומקטין מכיל אבמקטין כחומר פעיל, אבמקטין הינו תוצר טבעי של מיני מיקרואורגניזמים שוכני קרקע. התכשיר נקלט ברקמות הצמח ונע בהם בתנועה טרנסלמינרית. התכשיר פועל על המזיק, בעיקר דרך מערכת העיכול ובמגע. אם כי, רעילותו במגע יחסית נמוכה. מנגנון הפעולה של אבמקטין בהדברת חרקים ואקריות קשור בפגיעה במערכת העצבים של המזיק. מזיק שנחשף לתכשיר מאבד את כושר התנועה שלו תוך זמן קצר מחשיפה והתמותה מושגת תוך מספר ימים מהיישום.
 • טרופר

  טרופר הינו תכשיר סיסטמי, הפועל כמווסת גדילה של רימות זבובי מנהרות. טרופר המרוסס על עלוות הצמחים נקלט בגוף הרימות, מעכב את תהליך ההתנשלות ומונע את התגלמותן. ככל שהרימות צעירות, רגישותם לתכשיר גבוהה יותר. תוצאות הקטילה בשדה מתקבלות במשך כשבוע לפחות מיום הריסוס. התכשיר אינו קוטל זבובים בוגרים.
 • טריגון

  טריגון הינו קוטל חרקים מקבוצת מווסתי גדילת חרקים (מג"ח) הפועל כדמוי הורמון נעורים. התכשיר מדביר דרגות שונות של כנימת עש הטבק, כנימות רכות וכנימות ממוגנות.
 • לגונה

  לגונה הינו שמן לבן המיועד להדברת מזיקים בפרדס בשלב המוקדם של התפתחותם בעיקר דרגות צעירות של כנימות ממוגנות וכנימות רכות. השמן יוצר שכבה רציפה המכסה את המזיק וגורמת לחנק. התכשיר מיועד גם להסרת פייחת הנוצרת מפעילותם של מזיקים שונים. הסרת פייחת מתאפשרת לאחר הספגות השמן בפייחת הנמצאת על עלוות הפרי והתקלפותה. משקעים היורדים לאחר היישום משפרים את שטיפת הפייחת מעל גבי הפרי.
 • מפיסטו

  מפיסטו הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורניקוטיניל המיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרע קיבה ומגע והוא בעל רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם. התכשיר ממשפחת הנאוניקוטינואידים ופועל דרך מערכת העצבים.
 • סולפקס

  התכשיר סולפקס משמש לקטילת הדרגות הנעות של אקרית החלודה של ההדר. יש להשתמש בתכשיר בהתאם לתוכנית ההדברה המומלצת על ידי משרד החקלאות והמדריכים המקצועיים.
 • סיטרון

  סיטרון הינו קוטל חרקים מקבוצת הפירתרואידים הסינתטיים היציבים, בעל משך פעילות ארוך, הפועל בעיקר כרעל מגע, אך גם כרעל קיבה.
 • סמבה

  התכשיר פועל במגע ועל מערכת הנשימה.
 • פוליס

  החומר הפעיל בתכשיר הוא קוטל חרקים הפועל בעיקר כרעל קיבה, אך גם כרעל מגע. התכשיר פוגע בתהליך הנשימה בחרקים, להבטחת יעילות ההדברה יש לרסס בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא של הצמח. פוליס רעיל במגע ישיר לאויבים טבעיים כדוגמת צרעות טפיליות, אקריות טורפות ופשפשים טורפים.
 • פניקס 250

  פניקס 250 הינו מהקבוצה הכימית תיו-אוריאה. התכשיר פועל דרך הקיבה ובמגע. התכשיר קוטל את דרגות הזחל והבוגר של כנימת עש הטבק, אקריות קורים, אקרית החלודה וכן אקרית עיוותים. מרססים את התכשיר על נוף הצמחים כך שיווצר כיסוי מלא של העלווה כמפורט בטבלה. לקבלת הדברה מיטבית יש ליישם את התכשיר עם מרסס המצוייד במערכת הדף אוויר. המנע מלרסס בשעות החמות של היום או כאשר הצמחים נמצאים בעקה.
 • פניקס 500

  פניקס 500 הינו קוטל חרקים מהקבוצה הכימית תיו-אוריאה הפועל כרעל קיבה ומגע. ייעודו העיקרי הוא הדברת הדרגות השונות של כנימת עש הטבק. התכשיר קוטל ביעילות את דרגות הזחל והבוגר של הכנימה.
 • פרפקט

  התכשיר פרפקט הינו קוטל חרקים ואקריות המתאים למגוון גידולים. החומר הפעיל בתכשיר ‏Emamectin benzoate‏ הינו תוצר פעילות ביולוגית של מיקרואורגניזמים בקרקע. התכשיר ‏נספג ברקמות הצמח, כאשר שאריות החומר שלא נכנסו לרקמות מתפרקות תוך מספר שעות. ‏הח"פ מועבר מרקמות הצמח אל המזיק, בעיקר דרך מערכת העיכול ומביא לאובדן כושר ‏האכילה ותמותה תוך 5-2 ימים.‏
 • צבר

  התכשיר צבר הינו מג"ח (מעכב גדילת חרקים) מקבוצת הבנזואיל-פניל אוריאה. החומר הפעיל בתכשיר מונע סינתזת כיטין וע"י כך מפסיק את תהליך הנשל וגורם למותו של הזחל בזמן מעבר מדרגת התפתחות אחת לשנייה. צבר פוגע בדרגות התפתחות (ביצים - רק בשעות הראשונות לאחר הטלתן, זחלים - בכל הדרגות) ואינו פוגע בבוגרים. פעילות החומר מהירה יותר בטמפרטורות גבוהות מאשר בנמוכות. התכשיר הוא סלקטיבי ואינו פוגע בדבורים, בצרעות טפיליות ובאויבים טבעיים רבים אחרים (למעט בפוריות של חיפושיות טורפות).
 • קלימרה

  קלימרה משמש כקוטל חרקים המכיל חומר פעיל סיסטמי מקבוצת הניאוניקוטינואידים הפועל כרעל ‏מגע ורעל קיבה.
 • רומקטין

  רומקטין הינו תכשיר המיועד להדברת מגוון חרקים: מנהרנים, תריפסים, פסילת האגס ואקריות. רומקטין מכיל אבמקטין כחומר פעיל, אבמקטין הינו תוצר טבעי של מיני מיקרואורגניזמים שוכני קרקע. התכשיר נקלט ברקמות הצמח ונע בהם בתנועה טרנסלמינרית. התכשיר פועל על המזיק, בעיקר דרך מערכת העיכול ובמגע. אם כי, רעילותו במגע יחסית נמוכה. מנגנון הפעולה של אבמקטין בהדברת חרקים ואקריות קשור בפגיעה במערכת העצבים של המזיק. מזיק שנחשף לתכשיר מאבד את כושר התנועה שלו תוך זמן קצר מחשיפה והתמותה מושגת תוך מספר ימים מהיישום.
 • רו-סטופ 90

  התכשיר קוטל חרקים מקבוצת הקרבמטים. לתכשיר לחץ אדים גבוה המאפשר חדירתו לחלקי צמח פנימיים. התכשיר פועל כרעל מגע וכרעל קיבה. התכשיר יעיל בהדברת מגוון רחב של מזיקים בגידולי שדה ובירקות. לתכשיר פעילות מהירה ופירוק מהיר לתוצרים בלתי רעילים.
 • שונית

  שונית הוא מווסת גדילה של חרקים (מג"ח) המיועד להדברת מזיקים בגידולים שונים. התכשיר מונע את ייצור הכיטין בגוף החרק וכתוצאה מכך נפסק תהליך הנשל ונגרמת תמותת הזחלים בזמן ההתנשלות או מעט אחריה. התכשיר פועל לעתים גם כקוטל ביצים.

להדברת מזיקים מוצצים שונים

תוארית: תרכיז רחיף.
הרכב: Imidacloprid 350 gr/l
תאור: תכשיר סיסטמי מקבוצת כלורוניקוטינואידים להדברת מזיקים מוצצים שונים. פועל כרעל קיבה ומגע.
מינון:
קבוצהדרך פעולהמשפחה כימית
4Aמערכת העצביםNeonicotinoids
אופן היישום:

א. ירקות וגידולי שדה:

הגידולהמזיקמינון

(סמ"ק/דונם)

הערות ושיטות יישוםמועד אחרון לטיפול

(ימים לפני קטיף)

מלון, אבטיח/1

 

מלפפון, קישוא/1

כנימת עלה הדלועיים40בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ-2 טיפולים בעונה.

מלפפון וקישוא:בשטח גלוי וחסוי
אבטיח: בשטח גלוי בלבד

30
כנימת עש הטבק10014
עגבניה, פלפלכנימות עלה:

כנימת האפרסק
כנימת הדלועים

40בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ-2 טיפולים בעונה3
כנימת עש הטבק100
כותנהכנימות עלה:

כנימת הדלועים

40יישום דרך מערכת הטפטוף במהלך השליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות-
כנימת עש הטבק100
תפוח אדמהכנימות עלה:

כנימת האפרסק
כנימת הדלועיים
כנימת האפון

30ריסוס30
תות שדהכנימות עלה:

כנימת האפרסק
כנימת הדלועיים

50בתחילת הפריחה בהגמעה בשליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות14
תירס מתוקכנימת עלה התירס40יישום דרך מערכת הטפטוף במהלך השליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות30

/1 דלועיים שקיבלו טיפול בגאוצ'ו יש לטפל פעם אחת בעונה.

ב. הדרים, מטעים וגפן:

הגידולהמזיקמינון

(סמ"ק/ עץ או % מנפח)

הערות ושיטות יישוםמועד אחרון לטיפול

(ימים לפני קטיף)

פרדס/2עש מנהרות ההדר3-2לעצים צעירים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.30
10-4לעצים בוגרים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.
כנימה אדומה10בהגמעה טיפול מאמצע אפריל עד אמצע מאי.
כנימה קמחית כדורית10בהגמעה בשליש השני של ההשקיה.
תפוח/2כנימות עלה:

כנימת התפוח הירוקה,
כנימת הדלועיים,
כנימת הספיראה

0.05%

 

ריסוס עד נגירה.30
1לשתיל במשתלה בהגמעה בשליש השני של השקיה רגילה
10-2לעצים בוגרים במטע המינון בהתאם לגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה .
כנימת הדם10
ליטוקולטיס5-1לעצים במטע עד גיל 4 שנים, המינון בהתאם לגודל העץ
אגס/2אפנוסטיגמה10-5בהגמעה בשליש השני של ההשקיה עם תחילת הלבלוב30
אפרסק, נקטרינה, שקד, שזיף/2ציקדה ירוקה0.05%ריסוס עד נגירה30
2-10המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה
שקד, שזיף, אפרסק/2ציקדה ירוקה1לשתיל במשתלה. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.30
גפןכנימה קימחית2-1 (סמ"ק/גפן)בהגמעה בשליש השני של ההשקיה עם תחילת הלבלוב. רמת המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות.3
ציקדה ירוקה0.5-0.3

לגפן

פקאן/2כנימת הפקאן הצהובה15בהגעה ליד הטפטפות או מתזים ואח"כ יש לבצע השקיית החדרה.40
בננה/2כנימת הפנטלוניה100
(סמ"ק/ דונם)
בהגמעה בשליש השני של ההשקיה. יש לתת את החומר כאשר במטע 20% מהאשכולות מגיעים לפריחה ובתנאי שנצפתה נוכחות משמעותית של הכנימה במטע, בהתאם להנחיות המדריך האזורי7
זית/2כנימה אדומה10בהגמעה בשליש השני של השקיה רגילה30
רימון/2כנימת עלה הדלועיים4-1היישום בהגמעה בעצים לא מניבים עד גיל 3, בהתאם לגודל העץ-

 /2 פעילות התכשיר במטעים מתחילה 14-10 יום אחרי היישום בהגמעה.
הערה: התכשיר מדביר את שלבי ההתפתחות הצעירים של המזיק. הוא מונע את התבוססותו בעלווה ובפרי. התכשיר אינו מדביר מזיק הנמצא על גבי הפרי בעת יישומו.

 ג. פרחים ותבלינים:

הגידולהמזיקמינון

סמ"ק/ דונם

הערות ושיטות יישוםמועד אחרון לטיפול

(ימים לפני קטיף)

פרחים:
לימוניום, סולדיגו, היביסקוס, גיבסנית, ורדים, ליזיאנטוס, גרברה, נץ החלב, אגרטום, היפריקום, חרצית, ורוניקה
כנימת עלה40אין להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ובמרווח שאינו קטן מחודש. מיועד לגידולים בקרקע בלבד.-
כנימת עש הטבק100בהגמעה במהלך השליש השני של השקיה רגילה.
תבלינים:
מנטה, בזיל, כוסברה, רוקולה
כנימת עלה הדלועיים40בהגמעה במהלך השליש השני של השקיה רגילה.14

רוקולה: 28

כנימת עש הטבק100
שילובים: בהיעדר מידע אין לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.
סכנות לסביבה: התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. התכשיר רעיל דבורים, בשטח שטופל בקודקוד ניתן להכניס דבורים רק שבועיים לאחר הריסוס.
הערות: שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.
יצרן: תפזול תעשיות כימיות בע"מ.
דרגת רעילות: III מסוכן לבריאות
אריזה: 1, 5, 10 ליטר
מספר או"ם: לא מסווג
מספר רישום הגנת הצומח: 2008\ה.צ.\1975
כניסה מחדש לשטח שטופל: בהגמעה: כניסה מיידית. בריסוס: לאחר התייבשות התרסיס
קוטלי חרקים
 
יצירת קשר מהיר
שם:
אנא מלאו את השדה שם
דוא''ל:
מס' טלפון:
שם חברה:
תוכן הפנייה:
אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות
הודעתך נשלחה בהצלחה